THUISHAVEN

Het Samenhuis is een kleinschalige en veilige thuishaven voor jongeren, kinderen en gezinnen die soms moeite hebben om hun weg te vinden in de wereld. Welke oorzaak dat ook heeft, we zijn ervan overtuigd dat iedereen met echte aandacht en veiligheid verder komt in het leven. Binnen en buiten het gezin.

Klik hier!

Missie en Visie

Onze missie is om ervoor te zorgen dat ieder kind veilig kan opgroeien en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.

Wij zijn er voor kinderen, jongeren en hun ouders wanneer zich complexe en meervoudige problemen voordoen. Als een lichte aanpak of ondersteuning niet (meer) werkt, kunnen we er voor kiezen om intensieve en specialistische behandeling in te zetten. Dan is het nodig om samen met de gezinsleden, het sociale netwerk en de betrokken instanties een gezinsplan en vaak ook een veiligheidsplan op te stellen.

We maken een familiegroepsplan dat wij Samenwerkingsplan noemen. Dit is een plan dat we samen met ouders en hun omgeving maken. In het plan geven de ouders aan hoe ze zelf  gezien de bestaande zorgen en krachten de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren en wat we concreet gaan doen om verandering te bewerkstelligen.

Onze visie op zorg sluit hiermee aan op de inzichten en aanbevolen werkwijze vanuit de JGZ richtlijn ‘gezinnen met meervoudige en complexe problemen’ en op de werkwijze vanuit de Signs of Safety benadering. We werken oplossingsgericht en we betrekken de kinderen in het proces van veiligheidsplanning, door met de kinderen te praten en naar kinderen te luisteren (de drie huizen). We richten de aandacht op versterken van de krachten van het gezin en gaan samen met de cliënt op zoek naar de benodigde hulpbronnen, bijvoorbeeld vanuit het betrokken netwerk.

Het SamenHuis gaat er vanuit dat er geen ‘One size fits all‘ bestaat. Wij vinden dat jeugdzorg maatwerk is!
Een aanpak gecentreerd rondom de jeugdige heeft de voorkeur boven een aanpak gecentreerd rondom beleid.

Wij richten ons op de mogelijkheden van jeugdige en gezin, niet op de onmogelijkheden. Met onze zorg en behandeling willen we de talenten van gezinnen versterken én balans brengen in de verhouding tussen draagkracht en draaglast van het gezin. We sluiten aan bij wat goed gaat en maken gebruik van aanwezige krachten en competenties. Kinderen, jongeren en ouders zien we niet als ‘hulp afhankelijk’. Ze zijn juist expert van het probleem en hebben zelf de sleutel tot de oplossing in handen!

DIT ZIJN WIJ

We werken met een vast team van professionals. Maak alvast kennis met onze hoofdaanspreekpersonen.

PAULIEN ANDRIESSEN
PAULIEN ANDRIESSENDirecteur
Als oprichter en directeur van CBP het SamenHuis ben ik elke dag bezig met de kwaliteitsborging en de zorg voor onze cliënten.
BERND VAN DIJKENTeamleider
YARA TACOMAGedrags wetenschapper
Als gedragswetenschapper houdt ik zicht op de vooruitgang van de trajecten van de gezinnen van het Ouder en Kind huis. Samen met de betrokken gezinnen en mentoren kijk ik hoe het gezin het beste kan worden geholpen.
LEEUWE OOSTRABehandelaar
Mijn belangrijkste taak is de individuele behandeling van de ouder(s)
ILSE VAN DE LAARGedrags wetenschapper
Als gedragswetenschapper houdt ik zicht op de vooruitgang van de trajecten van de gezinnen van het Ouder en Kind huis. Samen met de betrokken gezinnen en mentoren kijk ik hoe het gezin het beste kan worden geholpen.