Ambulante Gezinsbehandeling

Het Samenhuis biedt ambulante hulpverlening aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar in de eigen woonsituatie van het gezin. De ambulante hulpverlening richt zich op gezinnen met problemen in de opvoeding en/of gedrag van één of meerdere gezinsleden. Te denken valt aan de moeilijkheden in de omgang met elkaar, problemen bij een echtscheiding, agressie, spijbelen en meer.

De hulpverlening is erop gericht het gezin en de gezinsleden te ondersteunen en te begeleiding bij het omgaan met deze problemen en hen zodanig te versterken dat zij hun eigen situatie kunnen veranderen. Hiermee kan voorkomen worden dat een zwaar verblijfstraject ingezet moet worden of dat een kind (tijdelijk) uit huis geplaatst zou moeten worden. Het Samenhuis biedt naast ambulante hulpverleningstrajecten ook Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is een speciale vorm van hulpverlenen die niet wordt gedaan vóór een gezin, maar mét een gezin. Het uitgangspunt van IAG is de eigen kracht van mensen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen en de overtuiging dat mensen kunnen veranderen. De nadruk ligt op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de kinderen. Daarbij kan uitbreiden van het sociale netwerk van betekenis zijn. Ook kennisoverdracht (bijvoorbeeld over psychische aandoeningen zoals ADHD, of een licht verstandelijke beperking) speelt een belangrijke rol.

Hoe?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling draait om het versterken van vaardigheden die al binnen het gezin aanwezig zijn, maar ook om het aanleren van nieuwe vaardigheden. Verder kan het verbeteren van de veiligheid van kinderen binnen een gezin een aandachtspunt zijn. De hulpverlener en het gezin zoeken samen naar oplossingen. Ook de oorzaken van problemen worden aangepakt. Doordat ze nieuwe vaardigheden aanleren, krijgen ouders weer vertrouwen in de opvoeding van hun kind. Positieve zaken in het gezin worden versterkt, waardoor een kind (of de kinderen) zich weer veilig en goed kunnen ontwikkelen.

Voor wie?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is bestemd voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar, waar meerdere problemen spelen. Elk gezinslid wordt betrokken bij de hulp en dat geldt ook voor belangrijke personen uit de omgeving van het gezin.