Crisis? Direct contact!

Bereikbaarheid

Het is goed om te weten wie je kunt bellen voor hulp of ondersteuning bij een crisissituatieMocht er zich een levensbedreigende situatie voordoen, neem dan altijd contact op met 112.

Voor cliënten van het SamenHuis:

Tijdens kantoortijden kan er contact worden opgenomen met de betrokken hulpverlener of Het SamenHuis telefoonnummer: 050 3059200

Voor niet-cliënten van het Samenhuis:

Tijdens kantooruren (09.00-17.00uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor (spoed)hulp.

Algemeen:

Buiten kantooruren kan er, in geval van nood/crisis, contact worden opgenomen met Spoed voor Jeugd. Woon je in Groningen, dan kan je bellen met telefoonnummer 050 523 98 51, woon je in Drenthe, dan kan je bellen met telefoonnummer 0592 381 530.

Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling of een voogdij maatregel, dan is de uitvoerende organisatie verantwoordelijk en kunt u daar contact mee opnemen. De volgende organisaties zijn 24 uur per dag bereikbaar:

  • Jeugdbescherminig Noord
  • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
  • Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
  • Coöperatie Jeugd Veilig Verder U.A.

113 Zelfmoord preventie

Als je twijfelt over zelfdoding en het leven niet meer ziet zitten kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij 113 Zelfmoord preventie. Praat erover via de telefoon of chat. Anoniem en vertrouwd. 113 Zelfmoord preventie kan je direct doorverwijzen naar hulp in de buurt.

Klik hier als je naar de site van 113Online wilt.