Omgangshuis

Het omgangshuis biedt ouders en kinderen de gelegenheid om op een zo ongedwongen en natuurlijke manier contact met elkaar te hebben. Ouders en kinderen, waarvan de kinderen om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen bij (één van) de ouders kunnen bij het omgangshuis terecht.

Het omgangshuis is gesitueerd in een ‘normale’ woonwijk in Hoogezand Sappemeer. Het omgangshuis is ingericht als een gezellige woonkamer en speelkamer waar voor alle leeftijdsgroepen voldoende speelmogelijkheden zijn. Ook is er een keuken aanwezig waar ouders samen met hun kinderen koekjes kunnen bakken of een lunch kunnen voorbereiden.

Het omgangshuis is gericht op het opbouwen of in stand houden van de ouder-kindrelatie. Per casus verschillen de doelen en de frequentie van de omgang, evenals de duur van de begeleiding. Tijdens de omgangen worden bijvoorbeeld de mogelijkheden van de ouder(s) ten aanzien van de opvoeding van het kind inzichtelijk gemaakt. In sommige gevallen is het doel enkel het onderhouden van contact tussen ouder en kind.

De omgang wordt geobserveerd en gerapporteerd door een hulpverlener die ook in dezelfde ruimte aanwezig is óf (desgewenst) vanuit een kantoor voorzien van een spiegelraam grenzend aan de woonkamer en speelkamer.