NSO 2018-02-20T15:53:00+00:00
NSO

De Naschoolse Specialistische Opvang van Het SamenHuis biedt dagbehandeling en naschoolse opvang. Wij richten ons hier op kinderen en ouders die door verschillende problemen rond opvoeden en opgroeien hulp en ondersteuning nodig hebben. We bieden specialistische hulp aan kinderen in groepsverband en (gelijktijdig) hulp aan ouders/verzorgers. Daarnaast is er (zo nodig) afstemming van de aanpak met de school.

We bieden op methodische wijze begeleiding / behandeling die gericht is op gedragsverandering van kinderen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals; assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden, rots en water training of dramatherapie. Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op de begeleiding van meervoudige complexe problematiek welke veelal op meerdere leefgebieden is gericht en zich richt op gedragsverandering.

Hoe?

Na schooltijd komen de kinderen naar de Naschoolse Specialistische Opvang in Sappemeer. In kleine groepen wordt er aan (persoonlijke) haalbare doelen gewerkt. Deze worden met een mentor besproken en vastgelegd. We werken aan doelen door middel van port & spel en drama activiteiten. Maar ook de kracht van het gewone leven wordt zoveel mogelijk benut. We spelen met mooi weer buiten en gaan iedere week naar een sporthal. We eten met elkaar aan tafel en praten met elkaar over dingen die ons bezig houden. Er wordt veel aandacht besteed aan omgangsnormen zoals; respect, afstand / nabijheid, hoe kom je voor jezelf op? En hoe ga je om met boosheid of verdriet? Hoe sluit je vriendschappen? En hoe houd ik mij aan de regels?

Na het avondeten gaan de kinderen naar huis, ze slapen in hun eigen bed en ook de weekeinden zijn ze thuis, zodat de band met het gezin niet wordt verbroken. Het is de juist de bedoeling om de ouders en hun kind dichter bij elkaar te brengen, zodat ze samen verder kunnen.

We gaan uit van het positieve! Positief gedrag wordt beloont en negatief gedrag wordt zo veel als mogelijk is genegeerd. Een kind gedraagt zich misschien negatief omdat het zich nooit anders heeft leren gedragen. We bieden een alternatief voor het negatieve gedrag. Een ander belangrijk punt is dat een kind of jongere niet perse iets nieuws aan te hoeven te leren, maar dat we bestaande vaardigheden verder gaan ontwikkelen. De kans op een succeservaring is dan groter.