Ouder & Kind Huis

Elke jongere hoort op te groeien op een veilige plek. Wij geloven dat jongeren zich het beste ontwikkelen als ze snel een passend en stabiel thuis hebben. Hiermee hebben ze een gedegen basis om een eigen plek in de samenleving te vinden.

Wanneer er (ernstige) zorgen bestaan ten aanzien van de ontwikkeling en/of de veiligheid van een kind, waarbij een uithuisplaatsing wordt overwogen of al heeft plaatsgevonden, kan opname bij ons ouder en kind huis “De Berkenhof” worden overwogen. Binnen de gezinsopname krijgen de ouders een (laatste) kans om te laten zien dat zij met behulp van een intensief traject kunnen komen tot stabiel en ‘goed genoeg’ ouderschap waardoor kinderen weer gezond en veilig kunnen opgroeien. De gezinsopname biedt helderheid in het opgroeiperspectief van de jeugdige. Het verblijf ondersteunt de aanmelder om te komen tot zorgvuldige besluitvorming ten aanzien van het opgroeiperspectief van het kind of de kinderen in het gezin.

Bij een groot deel van de kinderen is er een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd in de vorm van een ondertoezichtstelling (OTS) en/of een machtiging tot uithuisplaatsing (MUHP). Bijvoorbeeld gezinnen met een pasgeborene waarbij sprake is van een VOTS en (dreigende) uithuisplaatsing.

Leven op de groep

Voor een behandeltraject in het Ouder & Kind Huis verblijf jij samen met je kind op de Ouder en Kind Huis locatie van Het Samenhuis. Hier ga jij samen met je mentor en begeleiders werken aan het versterken van je opvoedvaardigheden om nog beter voor je kind te kunnen zorgen. Het kan ook zijn dat je een aanstaande ouder bent en nog niet goed weet hoe jij het beste voor je kindje kan zorgen. Daarnaast staat er een behandelteam voor jou en je kind klaar om jullie te helpen met een gezonde ontwikkeling van je kindje, maar ook te werken aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Een behandeltraject binnen het Ouder en Kind Huis kan heel zwaar zijn. Er wordt veel van jouw gevraagd, terwijl je dat misschien niet zo gewend bent. Wel is een behandeltraject binnen het Ouder en Kind Huis voor veel ouders een belangrijke mogelijkheid om te laten zien dat zij wél goed genoeg kunnen zorgen voor hun kind. Vaak zijn er andere problemen die in de weg staan. Bijvoorbeeld als jezelf een moeilijke jeugd hebt gehad. Of als jij en de vader of moeder van je kindje veel ruzie maken. Met een behandeltraject bij Het Samenhuis werken we met jou én je dierbare personen aan het verminderen of het oplossen van die problemen, zodat jij (weer) goed genoeg voor je kind kan zorgen.

Samen met je kind deel je een slaapkamer en badkamer. Dit is jullie eigen plekje. Met de andere bewoners deel je een grote keuken en woonkamer. Er zijn dus nog meer ouders en kinderen die ook in het Ouder en Kind Huis verblijven, elk met hun eigen verhaal en eigen behandeltraject. Dat betekend wel dat we van te voren een aantal regels met elkaar afspreken. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen zich prettig en veilig voelt. Elke maand is er een bewonersoverleg, waarbij het ook gaat over het samen leven op de groep.

Als je net bent gestart met jouw behandeltraject, betekend dit dat je ook meegaat doen in de dagstructuur. Zo start je elke dag op een vast tijdstip met een gezamenlijke dagopening. Ook heb je vaste momenten om de maaltijden voor jou en je kind te maken en te eten. De eetmomenten vinden plaats in de gemeenschappelijke woonkeuken. En iedere ouder krijgt een huishoudelijke taak om de groep schoon te houden. Gedurende de dag kan je gewoon naar je werk, school of andere afspraken en kan je boodschappen. Tijdens fase 1 is het erg belangrijk dat jij met je kind veel op de groep bent. Alleen zo kan de begeleiding goed kijken naar wat er al goed gaat in het zorgen van je kind (krachten) en waar je nog hulp bij nodig bent (zorgen). Dit betekend ook dat jij in fase 1 elke nacht binnen het Ouder en Kind Huis verblijft. Later in het behandeltraject krijg je steeds meer de mogelijkheid om weer thuis te kunnen slapen. Het kan dus zijn dat andere ouders al verder zijn in het traject, waardoor zij vaker weg kunnen zijn.

Werken aan een relatie met je kind(eren) Om opvoedvaardigheden te versterken bieden we naast de dagelijkse begeleidingsmomenten ook een op maat behandeltraject aan gericht op het versterken van de band met je kind(eren). Hieraan werken we door middel van de Basic Trust methode. Basic trust is erop gericht om aan te sluiten bij wat al goed lukt en die bestaande vaardigheden sterker te maken. Met behulp van Basic Trust kunnen de positieve interactiemomenten tussen jou en je kind vergroot worden.

Versterken van de ontwikkeling van je kind Het kan ook zijn dat je kind een trauma heeft opgelopen door het meemaken van een nare, beangstigende situaties waar het in het hier-en-nu nog steeds last van heeft in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan zich uiten in allerlei gedrags- en of aanpassingsmoeilijkheden. Het is dan belangrijk dat er aandacht komt voor wat het kind angstig heeft gemaakt, en hier woorden aan te geven. Dit doen wij door middel van een Woord & Beeld verhaal voor je kind. ook kunnen we behandeling bieden aan kinderen om nare herinneringen te kunnen verwerken. Hier bieden we traumabehandeling voor aan (EMDR). Ook voor kinderen bij wie een trauma is ontstaan op een leeftijd dat het kind nog geen taal tot zijn beschikking had (EMDR bij pre-verbaal trauma). Of de behandeling helpend en mogelijk is binnen het behandeltraject zullen we met elkaar zorgvuldig afwegen en bespreken.

Versterken van je persoonlijke ontwikkeling Door het meemaken van negatieve levensgebeurtenissen kan het zijn dat je klachten hebt ontwikkeld, bijvoorbeeld in de manier hoe je met stressvolle gebeurtenissen omgaat, voor jezelf op kan komen of om kan gaan met verschillende emoties en problemen waar je voorstaat. Ook kan het zijn dat je trauma’s hebt opgelopen. Hiervoor bieden we je tijdens je verblijf, als dat passend en/ of wenselijk is individuele behandeling, zoals EMDR of ondersteunende gesprekken met een gedragswetenschapper. Daarnaast bieden wij je een groepsbehandeling aan. In de behandeling kan je leren wat je behoeftes zijn en leren opeen gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag maar ook gedachten en gevoelens. Hierdoor verbetert ook de weerbaarheid.

 

Klik hier om de folder te downloaden met een beschrijving van de verschillende fases van de behandeling.