Het Samenhuis staat voor een gedegen diagnose, een verantwoord behandelplan en persoonlijke begeleiding in een veilige omgeving. Onze medewerkers zijn allemaal ruim ervaren, deskundig, eerlijk en open. We houden onze organisatie klein en daarmee wendbaar en proactief. CBP kent daarom geen wachttijden en een hele duidelijke en eerlijke voortgangsrapportage.

Het Samenhuis biedt begeleiding en kindcoaching voor kinderen die sociaal-emotioneel moeite hebben om mee te komen (4-14 jaar). Bij complexe problematiek bieden onze deskundige begeleiders 24 uurs opvang in een veilige omgeving zonder direct een pleeggezin te moeten zoeken.

Voor jongeren die het lastig vinden om hun grenzen aan te geven, of worstelen met bijvoorbeeld een autisme-spectrum-stoornis, hebben we ook alle ruimte en aandacht.

Gezinnen met opvoedingsproblemen waarbij de ouders open staan voor ondersteuning kunnen ook bij ons terecht (gezinsbegeleiding LVB).

Kinderen kunnen we in Het Samenhuis of binnen hun eigen gezin ondersteunen. Tienermoeders bieden we zorg en begeleiding vanuit hun eigen zelfstandigheid.

diagnostiek voor individu en gezin.

We onderzoeken wat nodig is, om tot een heldere diagnose te kunnen komen. Denk daarbij aan intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en psychiatrisch onderzoek.

eigen kracht eerst.

We richten ons vooral op de ontwikkeling vanuit de eigen kracht van het kind. Bij ons is elke vorm van zorg maatwerk. We richten ons op gedragsverandering vanuit de eigen kracht van het kind of de jeugdige.

geen competenties maar aandacht.

Waar kinderen met een trauma of hechtigsproblemen kampen, zorgen wij voor herstel door zorg, sfeer, warmte en aandacht. Omdat we dichtbij blijven maar ook ruimte bieden kan de hechting herstellen. Bij ons wonen maximaal 8 kinderen.

ons model.

Wij werken met het Sociaal Competentiemodel (SCM). We stellen ontwikkeltaken op voor kinderen (bijvoorbeeld zelfstandig kunnen aankleden, vriendjes kunnen maken en houden, goed voor zichzelf kunnen zorgen) die bij goed gedrag vooral beloond worden.

deskundige diagnostiek.

In Het Samenhuis zorgen we voor een deskundige diagnose, wanneer er klachten zijn op bijvoorbeeld het gebied van gedrag en concentratie (ADHD of ADD), autisme, depressie, agressie en ontwikkeling. Daarbij hanteren we intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en psychiatrisch onderzoek.

toeleiders.

Waar het kan, bouwen we met ouders en het netwerk van het kind (de zorgzame oma, de buurvrouw) een sterke band op. Natuurlijk zoeken we samenwerking met andere zorgorganisaties en de (wijk)teams in de gemeente. Zodat het kind zich altijd veilig voelt.

alle hulp in huis.

De ouder(s) of mentor van het kind blijft aanspreekpunt van de instanties. De ondersteunende begeleiders in Het Samenhuis zijn er voor de dagelijkse huishouding, persoonlijke hygiëne en de ontwikkeling van het kind. We hebben vaste begeleiders voor de nachtdiensten. En hier vind je een vaste psychiater met huisartsachtergrond. We bieden individuele, groeps- en ambulante begeleiding.